Центральный курсВалютная пара 16.08.2017  17.08.2017
USD/RUB 59.8048  59.4389  
EUR/RUB 70.1587  69.5230  
EUR/USD 1.1733  1.1705  
CNY/RUB 8.9555  8.8775  
KZT/RUB 18.0900  17.9224  
UAH/RUB 23.4111  23.3267  
GLD/RUB 2448.3387  2435.0000  
SLV/RUB 32.1000  31.9241  
HKD/RUB 7.6730  7.6259  
GBP/RUB 76.9596  76.3439  
BYN/RUB 30.7552  30.6537  
CHF/RUB 61.6462  61.0687  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 59.4389
EUR/RUB 69.5230
EUR/USD 1.1705
CNY/RUB 8.8775
KZT/RUB 17.9224
UAH/RUB 23.3267
GLD/RUB 2435.0000
SLV/RUB 31.9241
HKD/RUB 7.6259
GBP/RUB 76.3439
BYN/RUB 30.6537
CHF/RUB 61.0687