Центральный курсВалютная пара 15.12.2017  18.12.2017
USD/RUB 58.8240  58.8230  
EUR/RUB 69.2821  69.2405  
EUR/USD 1.1777  1.1774  
CNY/RUB 8.8963  8.9116  
KZT/RUB 17.6100  17.6400  
UAH/RUB 21.4342  21.3324  
GLD/RUB 2375.8000  2380.0000  
SLV/RUB 30.1600  30.3200  
HKD/RUB 7.5150  7.5386  
GBP/RUB 78.8998  78.4448  
BYN/RUB 28.9845  29.0141  
CHF/RUB 59.4134  59.5425  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 58.8230
EUR/RUB 69.2405
EUR/USD 1.1774
CNY/RUB 8.9116
KZT/RUB 17.6400
UAH/RUB 21.3324
GLD/RUB 2380.0000
SLV/RUB 30.3200
HKD/RUB 7.5386
GBP/RUB 78.4448
BYN/RUB 29.0141
CHF/RUB 59.5425