Центральный курсВалютная пара 16.10.2017  17.10.2017
USD/RUB 57.1675  57.3055  
EUR/RUB 67.6885  67.7058  
EUR/USD 1.1837  1.1812  
CNY/RUB 8.7417  8.6944  
KZT/RUB 17.2398  17.2200  
UAH/RUB 21.7228  21.5257  
GLD/RUB 2393.0776  2398.5000  
SLV/RUB 31.8600  31.9500  
HKD/RUB 7.3807  7.3100  
GBP/RUB 76.0890  75.9644  
BYN/RUB 29.3528  29.1732  
CHF/RUB 58.9377  58.6787  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 57.3055
EUR/RUB 67.7058
EUR/USD 1.1812
CNY/RUB 8.6944
KZT/RUB 17.2200
UAH/RUB 21.5257
GLD/RUB 2398.5000
SLV/RUB 31.9500
HKD/RUB 7.3100
GBP/RUB 75.9644
BYN/RUB 29.1732
CHF/RUB 58.6787