Центральный курсВалютная пара 16.07.2018  17.07.2018
USD/RUB 62.1378  62.3174  
EUR/RUB 72.5165  72.9444  
EUR/USD 1.1659  1.1717  
CNY/RUB 9.2720  9.3011  
KZT/RUB 18.1141  18.1797  
UAH/RUB 23.7489  23.7481  
GLD/RUB 2481.8755  2486.8274  
SLV/RUB 31.6600  31.4900  
HKD/RUB 7.4500  7.9319  
GBP/RUB 82.0438  82.5554  
BYN/RUB 31.6290  31.5810  
CHF/RUB 61.9667  62.3201  
TRY/RUB 12.8231  12.8728  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 62.3174
EUR/RUB 72.9444
EUR/USD 1.1717
CNY/RUB 9.3011
KZT/RUB 18.1797
UAH/RUB 23.7481
GLD/RUB 2486.8274
SLV/RUB 31.4900
HKD/RUB 7.9319
GBP/RUB 82.5554
BYN/RUB 31.5810
CHF/RUB 62.3201
TRY/RUB 12.8728