Центральный курсВалютная пара 16.03.2018  19.03.2018
USD/RUB 57.3918  57.6429  
EUR/RUB 70.7405  70.7255  
EUR/USD 1.2331  1.2270  
CNY/RUB 9.0559  9.1121  
KZT/RUB 17.7900  17.8180  
UAH/RUB 21.7297  21.8402  
GLD/RUB 2429.0000  2437.3425  
SLV/RUB 30.4400  30.4000  
HKD/RUB 7.2750  7.3303  
GBP/RUB 80.1383  80.3796  
BYN/RUB 29.0000  29.3039  
CHF/RUB 60.4194  60.5827  
TRY/RUB 14.6360  14.7289  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 57.6429
EUR/RUB 70.7255
EUR/USD 1.2270
CNY/RUB 9.1121
KZT/RUB 17.8180
UAH/RUB 21.8402
GLD/RUB 2437.3425
SLV/RUB 30.4000
HKD/RUB 7.3303
GBP/RUB 80.3796
BYN/RUB 29.3039
CHF/RUB 60.5827
TRY/RUB 14.7289